• 0548 - 540643
 • Disclaimer

  Algemeen

  Het onderstaande is van toepassing op de gehele website. Door gebruik te maken van de website, stemt u in met deze disclaimer.

  Privacy verklaring

  U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

  Uitsluiting van aansprakelijkheid

  Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. RM-Vision aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

  Beschikbaarheid

  De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

  Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

  Het auteursrecht op deze website berust bij RM-Vision of bij derden welke met toestemming dit beeld- of tekstmateriaal beschikbaar hebben gesteld aan RM-Vision. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door RM-Vision.