• 0548 - 540643
 • Privacy beleid

  Defenities

  1. Privacybeleid: dit privacybeleid;
  2. gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
  3. Verantwoordelijke: RM-Vision, gevestigd te (7463 PE) Rijssen aan de Neonstraat 5 G;
  4. Website: de website onder www.rm-vision.nl.

  1 Algemeen

  1.1
  In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe RM-Vision de persoonsgegevens van haar gebruikers verwerkt.

  1.2
  De persoonsgegevens die door RM-Vision worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, wachtwoorden en gebruikersnamen van alarmsystemen en camerasystemen en soms ook het wachtwoord van het modem of router.

  2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

  2.1
  RM-Vision verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de RM-Vision heeft doorgegeven bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van RM-Vision, een bestelling bij RM-Vision te doen, of doordat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van RM-Vision.

  2.2
  RM-Vision gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan RM-Vision heeft verstrekt:

  2.2.1
  Als de gebruiker RM-Vision om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt RM-Vision de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

  2.2.2
  Als de gebruiker een bestelling doet, gebruikt RM-Vision de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.

  2.2.3
  Als de gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal RM-Vision de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de gebruiker toe te zenden.

  2.3
  Daarnaast kan RM-Vision de persoonsgegevens gebruiken om haar gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van RM-Vision die interessant voor de desbetreffende gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met RM-Vision via info@rm-vision.nl.

  Doorgifte aan derden

  3.1
  RM-Vision zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

  3.1.1
  De doorgifte geschiedt aan een door RM-Vision voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker RM-Vision een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of

  3.1.2
  RM-Vision op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

  4. Cookies

  4.1
  RM-Vision maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het cookiebeleid van verantwoordelijke dat hier gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor RM-Vision cookies gebruikt.

  5 Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

  5.1
  De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

  5.2
  Indien de gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de gebruiker RM-Vision bereiken op info@rm-vision.nl of via 7463 PE, Rijssen aan de Neonstraat 5G.

  5.3
  gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@rm-vision.nl.

  6 Bewaartermijn

  6.1
  RM-Vision bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 2 maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij RM-Vision op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

  7 Beveiliging

  7.1
  RM-Vision heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder het encrypten van de harde schijven waar deze gegevens op staan door middel van veracrypt. En er zijn in het modem en in de server en laptop moeilijke wachtwoorden aangemaakt. Ook worden er wekelijks beveiligingsscans gedaan door windows defender of windows essantials op virussen of malware. Ook gebruiken we vpn voor ons internet verkeer.

  8 Wijzigingen in het Privacybeleid

  RM-Vision behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. RM-Vision adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 11-5-2018.